Brass Enamel and Gemstone Ring – Tresors Sydney
Brass Enamel and Gemstone Ring
Brass Enamel and Gemstone Ring
Brass Enamel and Gemstone Ring

Brass Enamel and Gemstone Ring

Regular Price
$100.00
Sale Price
$100.00

Brass Enamel and Gemstone Ring

Features red and white enamel.